ทองเหลืองลายเสือสำหรับขึ้นรูปชิ้นงานประเภทต่างๆ
หมายเหตุ : รูปในของทองเหลืองลายเสือจะมีขนาดเล็กกว่าขนาดจริงเล็กน้อยสำหรับเพื่อขนาดสำหรับการขึ้นรูปชิ้นงาน

แสดง %d รายการ