Showing all 10 results

Show sidebar

กล่องเหลี่ยมสแตนเลส (Stainless steel square tube)

กล่องแบนสแตนเลส (Stainless steel rectangular)

ข้อต่อตรงเกลียวในสแตนเลส sus304

37.00 ฿850.00 ฿

งานขึ้นรูปตามแบบประเภทต่างๆ

ทองเหลืองลายเสือ

18.00 ฿175.00 ฿

สี่เหลี่ยมตันสแตนเลส (Square bar)

เพลาสแตนเลส sus304 (Stainless round bar)

แบนสแตนเลส sus304 (Stainless flat bar)

แผ่นสแตนเลส sus304 (Stainless steel sheet)

แผ่นสแตนเลสตีนไก่ (Checker Plate sus304)