ลูกค้าสามารถโอนเงินทางผ่านธนาคาร

ซึ่งทางเราจะแจ้งกลับหลังจาก

ที่มีการส่งใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วเท่านั้นครับ

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบจากทางร้านครับ